Vermogensplanning

Vermogensopbouw is een belangrijk onderdeel binnen je financial planning. Het beheer van je vermogen is in de volgende stadia te onderscheiden:

  • Opbouwen vermogen
  • Behouden vermogen
  • Onttrekken vermogen


Vermogensplan

Ik maak een plan over hoe je je vermogensopbouw verantwoord kunt plannen om je wensen en doelstellingen waar te maken.

Ik breng hiervoor je financiële situatie in kaart en bespreek met je hoe je jouw vermogensopbouw het beste vorm geeft door je risico's te beperken en rendementen te optimaliseren. De bij jou passende balans tussen rendement en risico is hier leidend.