Filosofie

Geld behoort de mens te dienen, niet andersom. Dit is de basisfilosofie van elke financial planner. Ons idee is nog ouder dan de weg naar Rome. Plato sprak al over 'de koning' en 'de filosoof'. De koning stond voor de wereld van geld en materie. De filosoof voor zingeving, de betekenis van je leven. Een financial planner wil niets liever dan jou ondersteunen in een gezonde balans tussen het geld, inclusief alle materiele aspecten, en de kwaliteit van je leven.