Wat is een levenstestament?

15-04-2023

Een levenstestament is een juridisch document waarin je vastlegt wie er namens jou mag handelen wanneer je dat zelf niet meer kan, wil of mag. Je kan bijvoorbeeld wilsonbekwaam worden door ouderdom, ziekte of een ongeluk. Op dat moment is het belangrijk dat iemand namens jou kan handelen. In een levenstestament geef je een vertrouwenspersoon de volmacht om jouw belangen te behartigen.

Wanneer ben je wilsonbekwaam?

Er zijn verschillende omstandigheden waardoor je wilsonbekwaam kunt worden, bijvoorbeeld:

 • Een langdurige opname in het ziekenhuis
 • Het ouder worden en te maken krijgen met dementie
 • Een onverwacht coma
 • Een ziekte die het zelfstandig handelen bemoeilijkt

Als je wilsonbekwaam bent, ben je niet langer in staat om je eigen belangen te behartigen. In dat geval kan een gevolmachtigde namens jou handelingen verrichten. Dit kun je laten vastleggen in een levenstestament.

Bevoegdheden gevolmachtigde

In een levenstestament bepaal je zelf welke bevoegdheden de gevolmachtigde krijgt. Je kunt kiezen voor algehele volmacht of beperkte volmacht.

Algehele volmacht

Kies je voor algehele volmacht? Dan kan de gevolmachtigde alles voor jou regelen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • je administratie;
 • je belastingaangifte;
 • verzekeringen afsluiten en opzeggen;
 • je huis verkopen als je hier door omstandigheden niet meer kunt wonen;
 • een lening afsluiten en verstrekken;
 • schulden aflossen;
 • schenkingen doen.

Beperkte volmacht

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een beperkte volmacht, waarin bevoegdheden zijn uitgesloten. Zo kun je bijvoorbeeld vastleggen dat jouw gevolmachtigde namens jou geen schenkingen mag doen, geen leningen mag aangaan en jouw woning niet mag verkopen.

Volmacht voor medische zaken

In het levenstestament kun je ook iemand volmacht geven om jouw medische zaken te regelen. Zo kun je de gevolmachtigde bevoegdheid geven om in overleg te treden met je behandelend arts of herhaalrecepten te bestellen.

Het is mogelijk om in het levenstestament wilsverklaringen te laten opnemen. Denk hierbij aan een reanimatieverbod, behandelverbod of euthanasieverzoek. Ben je wilsonbekwaam en is jouw arts van mening dat je ongeneeslijk ziek bent ernstige pijn ervaart? Dan kan de arts de gevolmachtigde vragen naar eventuele wilsverklaringen.

Waarom een levenstestament opstellen?

Heb je géén levenstestament of volmacht en ben je niet meer in staat om zelfstandig te handelen? Dan heb je geen invloed op wie jouw belangen behartigt. In dat geval wijst de rechter een bewindvoerder, curator of mentor voor je aan.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder wordt benoemd wanneer je niet meer in staat bent om je eigen financiën te regelen. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder om jouw vermogen te beschermen.

Curator

Wanneer je niet meer in staat bent om je financiële en persoonlijke belangen te behartigen, benoemt de rechter een curator. Je vermogen en persoonlijke belangen worden hierdoor beschermd.

Mentor

Een mentor wordt benoemd wanneer je niet in staat bent om medische beslissingen te maken en er geen naaste familie beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen met dementie, een verstandelijke beperking, psychiatrische aandoeningen en mensen die in coma verkeren. De mentor wordt aangewezen om beslissingen te nemen over jouw verzorging, behandeling, begeleiding en/of verpleging.

Neem controle over je leven door het opstellen van een levenstestament

Door het opstellen van een levenstestament houd je de regie over jouw eigen leven. Zo voorkom je dat jouw partner, kinderen, familie of naasten achterblijven met onbeantwoorde vragen. Richard Kunst is een Gecertificeerd Estate Planner die je kan helpen bij het opstellen van een levenstestament. Neem daarom gerust contact met hem op.

Bron: Notaris.nl