• image001

Dromen waarmaken met een financieel plan

Written by richardkunst on 27 oktober 2014. Posted in Financial Planning

Persoonlijke routekaart om uw dromen te verwezenlijken

Wat zijn uw toekomstdromen? Misschien wilt u wel op uw 60ste stoppen met werken. Of een huis in Frankrijk kopen, een wereldreis maken, een eigen zeiljacht in de haven hebben liggen. De meeste dromen komen echter niet vanzelf uit. Wat het ook is dat u wenst, u moet er wel iets voor doen om uw droom te verwezenlijken!

Dromen zijn een belangrijk uitgangspunt voor elke  financial life planner. Dromen die uitkomen, stemmen hem pas echt tevreden. En hoewel niet elke droom even realistisch is, zal het u verbazen hoeveel er -financieel- mogelijk is als u iets echt wilt. Ga maar na: gedurende de looptijd van uw hypotheek betaalt u honderdduizenden euro’s aan rente en aflossing. En tijdens uw leven bouwt u met uw pensioenregeling een flink kapitaal op om na uw pensionering van te leven.

Verbanden leggen
Een mooi vermogen opbouwen is dus haalbaar. Het vergt alleen wel een goed draaiboek: een financieel plan. Hiermee brengt u uw financiële situatie in kaart door inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband te brengen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Het proces begint met het maken van een ‘foto’ van uw huidige situatie. Wat is uw inkomen? Heeft u eigen vermogen, bijvoorbeeld in de vorm van van spaargeld, beleggingen of onroerend goed? Wat zijn uw uitgaven? Deze onderdelen vormen immers de basis van uw kapitaalkracht.

Een financial life planner kijkt echter verder en onderzoekt ook componenten zoals uw pensioenopbouw, de vorm van uw hypotheek, uw gezinssituatie en de levensfase waarin u zit. Zo kan hij bepalen hoe uw financiële toekomst eruitziet op basis van de huidige omstandigheden.

Maatwerk
Dat betekent niet dat het precies zo zal gaan. Misschien krijgt u in de toekomst wel een erfenis, waardoor uw vermogenspositie in één klap flink verbeterd. Maar u moet er ook rekening mee houden dat u tegenslag kunt ondervinden. Al die aspecten maken deel uit van een financieel plan, waarin de financial life planner diverse scenario’s doorrekent.

Aansluitend kan hij u adviseren over uw mogelijkheden. Dat kan sparen zijn, of beleggen. Wellicht raadt hij u aan om uzelf te verzekeren tegen financiële risico’s die u niet wilt lopen. Of wijst hij u op fiscale mogelijkheden die u onbenut laat. Geen mens is hetzelfde, geen droom is hetzelfde. Daarom is financiële planning altijd maatwerk.

Dynamisch
Een financieel  plan is geen doel op zich, het is een middel om dromen te realiseren. Het is ook niet statisch maar juist dynamisch, omdat de wereld continu verandert. Niet alleen op het gebied van wetten en belastingregels, maar ook waar het uw persoonlijke situatie betreft. En soms ontdekt u na verloop van tijd dat uw wensen en dromen zijn veranderd. Ook op zo’n moment helpt uw gecertificeerd life planner u om uw draaiboek weer actueel te maken.

De weg naar het verwezenlijken van uw dromen met een financieel plan valt dus uiteen in vier onderdelen:

  • Uw wensen en dromen én uw financiële situatie in kaart brengen.
  • Een financieel plan schrijven op basis van deze gegevens, waarin meerdere scenario’s zijn uitgewerkt.
  • Advies inzake de mogelijkheden die u heeft om uw doelen (sneller) te bereiken.
  • Bijsturen tijdens de route waar en wanneer dat noodzakelijk is.

Maak uw dromen waar!
Wilt u uw dromen realiseren? Maak dan eens een afspraak met een financial life planner.

 

Bron: vooruitkijken.nl